Rehabilitació i ampliació per noves oficines de Fundición Dúctil Fàbregas

20.10.2020